Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Mechaniczne wspomaganie krążenia systemem IMPELL

14 listopad 2018

W nawiązaniu do pisma otrzymanego z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zabiegi polegające na użyciu mechanicznego wspomagania krążenia systemem IMEPLL nie są świadczeniami gwarantowanymi w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2295., późn. zm.).

Stan na dzień 14 listopada 2018 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej