Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT - ustalenia taryfy świadczeń z zakresu LSZ

29 październik 2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych;
  • świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie);
  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej;
  • świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową;
  • świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 31 października 2018 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

Źródło: Centrala NFZ