Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wzrost wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

11 wrzesień 2018

W związku z wejściem w życie w dniu 24 sierpnia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu realizacji art. 6 ww. ustawy udostępnione zostało Państwu narzędzie sprawozdawcze służące przekazaniu do NFZ liczby lekarzy spełniających warunki o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wzrostu wynagrodzeń.

Narzędzie znajduje się na Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Umowy na realizacje świadczeń”. Bezpośrednio ze strony głównej Portalu świadczeniodawcy nie jest dostępne.

Należy wybrać opcję „Pokaż więcej..” a następnie „Zgłoszenia liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów”.

Datą końcową na przesłanie do NFZ powyższych informacji jest dzień 14 września 2018 r.

Instrukcja obsługi narzędzia sprawozdawczego znajduje się w zaktualizowanej instrukcji obsługi Portalu Świadczeniodawcy (http://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/Portal_Swiadczeniodawcy.pdf) od strony 159 do 162.

Uwaga! Powyższa funkcjonalność sprawozdawcza została uruchomiona dla świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych.

W wypadu wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

  • 42 275 48 81,
  • 42 275 48 85.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej