Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązek sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

06 sierpień 2018

W związku z Zarządzeniem Nr  63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz przyjętych w nich rozwiązań mających na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U z 2018 r. poz. 852), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o przekazanie informacji zgodnie z komunikatem szczegółowym NFZ: świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.

Komunikat należy stosować do przekazania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lipca 2018 r. i dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ