Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów w rodzaju: leczenie szpitalne rozstrzygniętych w miesiącu styczniu

03 luty 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania umów na 2009 roku, których rozstrzygnięcie ogłoszono w miesiącu  styczniu 2009 roku w rodzaju:

Leczenie szpitalne

Odbiór umów odbywać się będzie:

od dnia 4 lutego 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok.108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów