Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ryczałty PSZ na okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

29 marzec 2018

Łódzki Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29. 3. 2018 przekazał do świadczeniodawców realizujących umowy w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oświadczenie o wysokości ryczałtu PSZ za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wraz z planem rzeczowo-finansowym do umów „sieciowych” (03/080).

Zakresy świadczeń finansowanych odrębnie pozostają bez zmian. Ponadto do korespondencji dołączona została informacja o składowych dotyczących ustalania ryczałtu PSZ dokonanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 22 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1783) na w/w okres planowania.

Pisma, oświadczenia oraz plany rzeczowo-finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów „pdf”. Cała dokumentacja została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików „zip”. Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji „Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum” w katalogu pliki dedykowane”. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.


Jednocześnie informujemy, że ŁOW NFZ dodatkowo wysłał oświadczenia oraz plany rzeczowo-finansowe w postaci korespondencji papierowej.
Przekazana świadczeniodawcom dokumentacja jest korespondencją bezzwrotną, co oznacza, że nie ma konieczności odsyłania podpisanych przez świadczeniodawców dokumentów do ŁOW NFZ.

Źródło: WŚOZ