Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcia środków finansowych

16 marzec 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że przesunięcia środków finansowych dotyczące umów wygasających z ostatnim dniem miesiąca, należy składać do 15. dnia miesiąca, w którym wygasają.

W miesiącu marcu 2018 r. termin ten zostaje przedłużony do dnia 21.03.2018 r.

W przypadku umów wygasających w trakcie trwania miesiąca, wniosek o przesunięcia należy złożyć co najmniej 14 dni przed datą zakończenia umowy.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przesunięcia środków finansowych w ramach umów trwających należy składać zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego.

Kontakt: 42 275 48 83


Źródło: Dział Analiz i Sprawozdawczości