Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Braki w sprawozdawczości z list oczekujących za grudzień 2008 r.

02.02.2009

W związku z zakończeniem okresu w którym możliwa była poprawa sprawozdań z list oczekujących za miesiąc grudzień, przedstawiamy zestawienie świadczeniodawców od których nie otrzymaliśmy żadnego poprawnego komunikatu sprawozdawczego za ww. miesiąc.
Świadczeniodawcom wymienionym w zestawieniu wyjątkowo umożliwiamy jeszcze złożenie sprawozdania za grudzień. WARUNKIEM KONIECZNYM PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA JEST NIE WYSŁANIE WCZEŚNIEJ POPRAWNEGO SPRAWOZDANIA ZA STYCZEŃ 2009.
Jednocześnie przypominamy o „przekonfigurowaniu” Państwa programów sprawozdawczych do nowej struktury miejsc wykonywania świadczeń, zakontraktowanych w wyniku postępowań konkursowych na rok 2009.

Kod świadczeniodawcy

Opis

100011

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110005

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110006

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110007

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110009

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110018

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110020

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110023

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110024

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110026

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110029

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110030

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110045

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110048

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110050

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110057

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110083

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110087

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110088

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110096

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

110097

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110101

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110102

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

110103

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

120004

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

120007

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120009

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

120023

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

120030

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

120040

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120042

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120052

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120154

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120173

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120218

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

120272

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

130001

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

130002

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

140042

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

140073

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

140140

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

140165

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

140169

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

140179

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

140214

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

140257

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

200008

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

200010

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

200012

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

209270

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

209273

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210010

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210015

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210016

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210036

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210037

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210049

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210058

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210059

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210060

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210061

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210062

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210064

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210066

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210067

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210070

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210073

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210074

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210075

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210077

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210079

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210082

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210085

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210087

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210095

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210104

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210107

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210112

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210114

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210119

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210127

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210130

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210131

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210140

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210141

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210142

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210143

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210146

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210147

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210148

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210149

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210152

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210153

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210155

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210158

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210159

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210161

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210175

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210178

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210179

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210180

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210181

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210182

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210185

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210186

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210191

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210192

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210195

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210196

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210197

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210199

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210212

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210213

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210215

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210219

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210220

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210221

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210226

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210228

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210229

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210237

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210243

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210245

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210246

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210251

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210253

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210260

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210263

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210271

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210273

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210274

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210275

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210276

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210279

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210280

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210282

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210284

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210286

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210287

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210293

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210294

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210295

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210299

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210300

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210303

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210304

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210306

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210307

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210308

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210309

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210317

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210318

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210325

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210330

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210335

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210336

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210337

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210338

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210342

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210343

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210346

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210347

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210356

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210358

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210360

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210362

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210368

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210369

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210371

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210376

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210378

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210381

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210382

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210385

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210387

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210388

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210390

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210392

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210395

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210398

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210399

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210404

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210411

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210416

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210417

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210423

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210426

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210433

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210434

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210436

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210437

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210438

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210441

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210442

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210445

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210447

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210461

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210464

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210465

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

210476

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

210491

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

219128

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220019

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220020

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220027

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220031

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220032

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220033

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220035

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220039

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220069

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220077

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220121

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220125

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220130

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220133

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220134

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220148

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220149

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220161

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220181

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220189

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220190

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220212

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220213

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220214

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220216

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220243

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220252

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220254

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220273

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220280

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220281

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220288

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220308

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220312

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

220316

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

220332

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230004

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230005

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230007

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230015

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230017

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230025

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230030

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230034

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230038

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230046

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230055

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230063

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230074

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230075

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230080

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230081

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230083

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230084

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230085

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230087

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230093

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230094

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230095

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230107

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230108

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230109

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230110

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230113

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230115

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230124

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

230125

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230129

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

230193

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240001

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240006

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240009

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240029

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240031

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240034

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240052

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240077

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240082

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240089

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240092

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240093

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240095

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240098

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240099

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240103

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240106

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240111

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240120

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240129

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240136

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240142

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240156

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240158

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240164

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240170

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240174

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240175

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240187

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240188

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240197

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240198

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240209

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240220

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240226

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240229

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240239

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240241

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240256

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240260

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240262

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240263

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240264

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240272

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240274

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240275

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

240277

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

240286

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

310082

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

310088

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320012

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320017

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320018

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

320072

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320074

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320075

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320076

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

320131

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320132

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320203

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

320205

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320220

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320226

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

320310

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

330212

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

330510

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340023

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340054

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340057

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340058

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340060

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340061

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340065

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340075

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340116

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340117

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340118

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340119

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340132

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

340182

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340188

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340189

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

340261

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410010

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410015

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410016

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410017

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410024

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410025

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410027

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410029

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410030

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410033

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410037

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410038

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410040

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410041

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410042

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410064

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410076

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410082

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410083

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410087

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410090

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410094

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410096

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410099

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410100

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410102

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410105

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410108

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410109

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410111

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410112

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410113

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410122

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410124

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410125

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410141

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410143

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410426

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

410427

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

410428

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

419002

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420092

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420093

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420094

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420098

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420100

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420102

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420104

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420105

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420114

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420115

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420116

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420117

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420118

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420142

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420150

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420152

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420153

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420155

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420156

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420158

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420159

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420163

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420223

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420236

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420240

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420244

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420246

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420250

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420269

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420270

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420295

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420297

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

420298

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

420317

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430018

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430022

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430024

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

430026

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430031

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430044

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

430052

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

430152

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430159

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

430171

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440017

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440021

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440081

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440084

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440088

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440104

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440145

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440149

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440152

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440162

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440185

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440186

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440190

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440191

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440200

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440223

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440250

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440252

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440266

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440268

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440269

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

440284

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

440286

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

730300

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

730301

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

740300

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.

920268

Otrzymaliśmy błędne sprawozdanie. Opis błędów został do Państwa przesłany komunikatem zwrotnym.

930017

Nie otrzymaliśmy żadnej przesyłki ze sprawozdaniem za grudzień.