Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących cytologię przesiewową

01.03.2018

W nawiązaniu do komunikatu z 30.01.2018 r. (wywieszonego w SIMP) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwiedza, że od stycznia 2018 roku realizacja i zasady sprawozdawcze w ramach SIMP pozostają na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie brak możliwości w systemie SIMP generacji rachunków za świadczenia cytologii przesiewowej zrealizowane od października 2017 r. w ramach umów PSZ oraz za świadczenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 r. w ramach umów spoza PSZ. Od lutego br. świadczenia rozliczane w ramach ryczałtu PSZ będą rozliczane w ramach rachunku ryczałt PSZ (w zestawieniu kosztowym), natomiast świadczenia rozliczane poza ryczałtem będą rozliczane analogicznie jak świadczenia np. AOS tj. uruchamiane jest żądanie naliczenia, wystawiany jest szablon, na podstawie szablonu świadczeniodawca przekazuje rachunek i importuje go do systemu OW NFZ (warunkiem rozliczenia świadczenia jest zakończenie i zatwierdzenie badania w SIMP po otrzymaniu wyniku w wersji papierowej).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej