Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprostowanie do ogłoszenia postępowania nr 05-18-000103/STM/07/1/01

27 luty 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje że w ogłoszeniu na postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielonych w dentobusie na terenie województwa łódzkiego nr 05-18-000103/STM/07/1/01 zapis:

  • Dz.U.2017.193 j.t. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 193);
  • Zarządzenie Nr 6/2018/DSOZ - Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

powinien brzmieć:

  • Dz.U.2017.193 j.t. ze zm. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 193 zm.);
  • Zarządzenie Nr 6/2018/DSOZ - Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej