Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ulotki i plakaty dla pacjentów. Akcja informacyjna Ministerstwa Zdrowia

11 styczeń 2018

Ministerstwo Zdrowia przygotowało ulotki oraz 200 tys. plakatów zachęcających do badań w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024.

Resort zdrowia rozesłał materiały promocyjne między innymi  do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także do centrów onkologii oraz fundacji, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.
 
Zachęcamy wszystkie podmioty lecznicze, jednostki administracji publicznej, apteki oraz organizacje pozarządowe do pobierania  materiałów informacyjnych oraz udostępniania ich w placówkach medycznych i aptekach.

Materiały promocyjne można odbierać w Łodzi (portiernia) oraz delegaturach w Piotrkowie Trybunalskim oraz Skierniewicach w godzinach pracy.

Dzięki ulotkom pacjenci dowiedzą się, jakie badania profilaktyczne im przysługują oraz jak zminimalizować ryzyko zachowania na różne nowotwory.

Ulotki oraz plakaty dotyczą:

    Raka piersi i badań mammograficznych
    Raka szyjki macicy i badań cytologicznych
    Raka jelita grubego i badań kolonoskopowych
    Profilaktyki onkologicznej
    Karmienia piersią
    Zagrożeń wynikających z palenia papierosów
    Nowotworów skóry

Plakaty dotyczą:

    Raka piersi i badań mammograficznych
    Raka szyjki macicy i badań cytologicznych
    Raka jelita grubego i badań kolonoskopowych
    Profilaktyki onkologicznej
    Zagrożeń wynikających z palenia papierosów

Serdecznie zachęcamy do odbierania materiałów.

Źródło:rzecznik prasowy