Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów klas pierwszych.

04.01.2018

Szanowni Państwo, ruszył konkurs dotyczący „Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wraz z Departamentem Polityki Zdrowotnej zapraszają do składania wniosków na konkurs dotyczący realizacji „Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020”.

Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5882633-konkurs-nr-rpld-09-02-01-ip-01-10-004-17-poddzialanie-ix-2-1-wczesne-wykrywanie-wad-rozwojowych

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego