Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ankieta AOTMiT

15 grudzień 2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje
podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta, której celem jest zebranie informacji o możliwościach informatycznych w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych
w określonym przez Agencję układzie. Zachęcam do wypełnienia i odesłania ankiety gdyż udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do współpracy opartej na zasadach partnerstwa oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

 

Źródło: Centrala NFZ