Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązki placówki medycznej wobec pacjentów posiadających zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących w podmiocie, który utracił umowę z NFZ

09.10.2017

 

ŁOW NFZ przypomina, że zasady dotyczące zapisu pacjentów na listy oczekujących na świadczenia zdrowotne określone są w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.).

Tym samym wskazujemy, że w przypadku zgłoszenia się do świadczeniodawcy pacjenta posiadającego skierowanie oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, który zakończył udzielanie świadczeń na podstawie umowy z NFZ, potwierdzające wpisanie na listę oczekujących wraz z podaniem daty tej czynności, świadczeniodawca, do którego zgłosił się pacjent MA OBOWIĄZEK wpisać świadczeniobiorcę na prowadzoną przez siebie listę oczekujących z uwzględnieniem terminu zapisu pacjenta na listę w poprzedniej placówce (źródło: art. 20 ust. 10b ustawy).

Mając na uwadze dobro pacjentów ŁOW NFZ prosi o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców