Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacje dla podmiotów realizujących Umowy w rodzaju POZ i AOS w zakresie opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

20 wrzesień 2017

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016r. poz. 1132), personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentką w celu zapewnienia prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka ma obowiązek, m.in.:

  • udzielić wsparcia i informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią jak również postępowania w okresie całego karmienia,
  • przeprowadzić instruktaż u matki w zakresie prawidłowego karmienia piersią,
  • pokazać matce w jaki sposób podtrzymywać laktację, nawet jeśli będzie oddzielona od swojego dziecka,
  • informować, że we wczesnym okresie karmienia piersią należy podejmować próby przystawiania noworodka do piersi do kilkunastu razy na dobę na przynajmniej 15 minut do każdej piersi, a jeżeli noworodek nie budzi się, należy go budzić do karmienia po 3-4 godzinach, licząc od początku ostatniego karmienia,
  • nauczyć rozpoznawać wczesne oznaki głodu noworodka (czuwanie i zwiększona aktywność, poruszanie ustami, odruch szukania),
  • obserwować cechy dobrego przystawiania i pozycji przy piersi oraz objawów skutecznego i nieskutecznego karmienia,
  • w przypadku stwierdzenia nieskutecznego karmieni piersią zdiagnozować przyczynę problemu,
  • wdrożyć postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą na temat laktacji, w celu umożliwiania skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki,
  • prawidłowo dobrać alternatywną metodę dokarmiania, w pierwszej kolejności odciągniętym mlekiem matki,
  • nie podawać dziecku do picia wody, roztworu glukozy, ani dokarmiać ich sztucznym mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań medycznych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej