Informujemy że Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ za zgodą Prezesa NFZ będzie aneksował umowy w rodzaju leczenie szpitalne w typie umowy:

  • oddziały szpitalne (hospitalizacja planowa oraz leczenie jednego dnia);
  • programy terapeutyczne (lekowe), chemioterapia.

W najbliższym czasie przesłane zostaną do świadczeniodawców, w wyżej wymienionych typach umów, propozycje przedłużenia umów na okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku.

Po akceptacji propozycji przedłużenia umów ŁOW NFZ przedstawi propozycje planów rzeczowo – finansowych na IV kwartał.

Postępowania konkursowe na świadczenia od 1 stycznia 2018 roku odbędą się w IV kwartale 2017 roku.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ