Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do świadczeniodawców, których umowy ulegną wygasnięciu 30.06.2017

21 czerwiec 2017

ŁOW NFZ prosi Świadczeniodawców, których umowy z Funduszem ulegają wygaśnięciu z dniem 30.06.2017 r. do pilnego złożenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz dane świadczeniobiorców objętych planem leczenia w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Mając na uwadze dobro Pacjentów prosimy o przekazanie teleadresowej listy osób oczekujących, którym wyznaczono termin realizacji świadczenia poza okres obowiązywania umowy, a także listy osób, wobec których świadczeniodawca nie jest w stanie zrealizować danego świadczenia w związku z zakończeniem umowy. W celu przekazania danych pacjentów, którzy nadal znajdują się na listach oczekujących oraz objętych planem leczenia Łódzki Oddział Wojewódzki przygotował specjalny szablon w formie pliku .ods/.xls

Ww. plik wraz z instrukcją został Państwu przesłany za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w dniu 14.06.2017 r.