Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Psychiatria.Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy

31.05.2017

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe. Propozycje przesłane zostały na adres siedziby Świadczeniodawcy.


Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod tym linkiem.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS.

Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2017 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod.

Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2017 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Dokumentację w postaci:
1.    Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
2.    Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów,
3.    Porozumień w sprawie przedłużenia terminu przedstawienia przez ŁOW NFZ świadczeniodawcy propozycji kwot zobowiązania i ustalania warunków finansowania świadczeń.

należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 do dnia 7 czerwca 2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej