Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

15.05.2017
 1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
  • leczenia szpitalnego,
  • świadczeń wysokospecjalistycznych,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • programów lekowych,
  • leków stosowanych w chemioterapii,
  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r.

 2. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. sieci szpitali),
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  • ratownictwa medycznego

  na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 r.

 3. W związku z powyższymi rozwiązaniami oddziały wojewódzkie Funduszu, w oparciu o przygotowane plany zakupu świadczeń, będą przeprowadzały postępowania konkursowe:
  1. od czerwca/lipca 2017 r. (po publikacji wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali); graniczny termin publikacji wykazu to 27 czerwca 2017 r.)
   • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 1 (z wyjątkiem świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),
  2. od kwietnia 2018 r.
   • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 2.

źródło - Ministerstwo Zdrowia