Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie endoprotez bipolarnych grupą H11 i H13

10.03.2017

Zgodnie z warunkami określonymi w charakterystyce grup JGP, stanowiącej załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 129/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, endoproteza bipolarna może być rozliczana grupą H13 – endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub grupą H11 – zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych. Obie grupy JGP zawierają procedurę ICD-9 o kodzie 81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego – endoproteza bipolarna.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej