Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

KONTRAKTOWANIE w rodzajach SPO i OPH w 2017 roku.

02 luty 2017

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:

  • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - SPO
  • Opieka paliatywna i hospicyjna - OPH

w wyniku, których zostaną zawarte umowy wieloletnie od 1 lipca 2017 roku na okres 5 lat, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na spotkanie informacyjne.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli oferentów zamierzających złożyć oferty w w/w rodzajach świadczeń.

{xtypo_info}Spotkanie odbędzie się w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej mieszczącej się przy Al. Politechniki 3a w dniu 9 lutego o godzinie 11:00. Przewidywany czas trwania 2 godziny.{/xtypo_info}

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

  • sposobu komunikowania oferentów o ogłoszonych postępowaniach oraz zamieszczonych materiałach informacyjnych,
  • prawidłowego składania ofert,
  • zakresu wymaganej od oferentów dokumentacji, jaką należy dołączyć do ofert,
  • przygotowania oferentów do kontroli przeprowadzanych przez komisję konkursową,
  • warunków zawierania umów w w/w rodzajach,
  • kryteriów oceny ofert w w/w rodzajach.

Ze względów organizacyjnych (sala może pomieścić 200 osób) prosimy o przybycie na spotkanie wyłącznie oferentów zainteresowanych składaniem ofert w w/w rodzajach.

Spotkania dotyczące pozostałych rodzajów świadczeń odbędą się w kolejnych terminach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej