Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów w roku 2016 w rodzaju ZAO na terenie woj. łódzkiego

29.07.2016

Komunikat kierowany jest do nowych Wnioskodawców i dotyczy zmiany numerów postępowań o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła aktualizacja definicji postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz związana z tym zmiana numerów postępowań na numery:

  • nr 05-16-000126/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
  • nr 05-16-000127/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6 – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
  • nr 05-16-000128/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej,
  • nr 05-16-000129/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu.

Wobec powyższego, wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umów na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w ww. zakresach od dnia 1.09.2016 r., przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem nowych definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. z wykorzystaniem aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce Aplikacja ofertowa.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umów należy dołączyć dokumenty:

  • określone w ww. zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.,
  • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz ww. dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres: Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca (do godz. 16.00).

Źródło: Zespół ds rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ