Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość dot. chorób rzadkich

22 kwiecień 2016

W związku z prowadzoną analizą chorób rzadkich, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1986), aby zapewnić możliwość identyfikowania świadczeń udzielanych pacjentom z chorobami rzadkimi, od 1 kwietnia 2015 r. rozszerzono zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców o numer choroby rzadkiej.
W przypadku gdy przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET w pozycji atrybut ‘kod-klasyfikacji’ elementu <przyczyna> należy podać tylko i wyłącznie właściwy kod tej klasyfikacji.

Źródło: Dział Analiz i Planowania Świadczeń