Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wyjaśnienia do artykułu pt. „Kto się boi Pro-Familii?”

18 luty 2016

W związku z artykułem pt. „Kto się boi Pro-Familii?” autorstwa Adama Czerwińskiego, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 18 lutego 2016 roku, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia:

Nieprawdą jest, że: „ Pro-Familia oferuje porodowe all inclusive, niedostępne w publicznych szpitalach. Znieczulenie? Proszę bardzo. OIOM dla noworodka? Lepiej, żeby nie był potrzebny”.  Szpitale posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, które udzielają świadczeń na oddziałach ginekologiczno-położniczych spełniają wszelkie szczegółowe wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto spełniają warunki zawierania oraz realizacji umów zawartych w Zarządzeniu Prezesa NFZ 110/2015/BP z dnia 31 grudnia 2015 r., a także określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, które zawiera wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w wyżej wymienionym zakresie. Oznacza to, ze wszelkie świadczenia związane z porodem, w tym znieczulenie, są realizowane w każdej placówce medycznej, która posiada zawartą umowę z NFZ na oddział ginekologiczno-położniczy. Nie jest zatem szczególnym przywilejem otrzymanie znieczulenia w placówce Pro-Familia, albowiem na takie pacjentka może liczyć w każdej placówce posiadającej kontrakt z NFZ na ww. zakres świadczeń.

Raz jeszcze podkreślam, iż noworodki w Łodzi są pod właściwą opieką. Nie brakuje miejsca na oddziałach neonatologicznych. Na oddziałach neonatologicznych w Łódzkiem jest 500 łóżek dla noworodków, w tym na najciężej chore noworodki czeka 150 łóżek na oddziałach neonatologicznych III stopnia referencyjnego, w Łodzi jest 47 łóżek intensywnej opieki medycznej.

Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba żywych urodzeń w 2014 roku, w województwie łódzkim wyniosła 22 704. Zgodnie ze Standardami opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce, wydanie I z 2015 roku, określonymi przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, na 1 000 żywych urodzeń w województwie powinny być 2 miejsca w intensywnej terapii. Oznacza to, że warunki są jak najbardziej spełnione w powyższym zakresie, a świadczenia zabezpieczone.

Poniżej informacja prof. dr hab. n. med. Ewy Gulczyńskiej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii:

"Uprzejmie informuję, iż w 6 oddziałach noworodkowych w Łodzi dysponujemy wolnymi miejscami dla noworodków. Także wcześniaki wymagające intensywnej terapii lub intensywnego nadzoru mają zagwarantowaną opiekę w oddziałach patologii noworodka  lub w OION. Od czasu zakończenia modernizacji oddziałów Intensywnej Terapii w ICZMP i w Szpitalu im. Pirogowa nie było potrzeby poszukiwania miejsca dla wcześniaków poza miejscem ich urodzenia."

Redaktor Adam Czerwiński napisał: „Kiedy we wtorek dyrektor szpitala chciał przekazać podpisy dyrektorce łódzkiego NFZ, skierowano go do biura podawczego. To nie może być przypadek.”  Wyjaśniam, iż w Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązują przepisy określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ 46/2014/BAG zawierające Instrukcję Kancelaryjną. Zapisy wyżej wymienionej Instrukcji, jasno wskazują, iż:

„§ 16. 1. Punkt kancelaryjny rejestruje przesyłki wpływające.
2. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę, potwierdzenie jej otrzymania.”

Oznacza to, że kierowanie petentów, w tym Dyrekcji placówek medycznych jest standardowym zabiegiem. Powyższa zasada dotyczy wszystkich świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców bez wyjątku.

Nieprawdą jest, że: „NFZ Pro-Familii nie zauważa. Przez kilka miesięcy, mimo zaproszeń, żaden urzędnik nie odwiedził szpitala.”
Nie ma zapisu obligującego Narodowy Fundusz Zdrowia do wizytacji prywatnych placówek medycznych ubiegających się o kontrakt. Nie oznacza to jednak, że NFZ pozostaje obojętny na wnioski potencjalnych świadczeniodawców. Placówka medyczna Pro-Familia do dnia dzisiejszego złożyła w biurze podawczym łącznie 41 pism. Reprezentacja Pro-familii odbyła 8 spotkań z Dyrektorem ŁOW NFZ Jolantą Kręcką oraz 4 spotkania z Zastępcą Dyrektora ŁOW NFZ Małgorzata Żurawską – Klepacz. Porównywalnie w tym samym okresie odbyły się jedynie 3 spotkania z dyrekcją Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. Pirogowa. Zatem zdanie, że „NFZ Pro-Familli nie zauważa” jest niezgodne z prawdą.

Źródło: Rzecznik Prasowy NFZ