Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Skierowania zawierające braki lub błędy formalne

03.02.2016

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż nieprawidłowo wystawione skierowania nie mogą być podstawą do odmowy udzielania świadczeń świadczeniobiorcom. Odpowiedzialność za nieprawidłowo wystawione skierowania ponoszą wyłącznie lekarze, którzy je sporządzili. 

Dlatego też ŁOW NFZ, kierując się chęcią wyeliminowania w przyszłości błędóww skierowaniach, pragnie zwrócić uwagę świadczeniodawców na trafiające do nich skierowania zawierające braki lub błędy formalne. Ponadto Oddział prosi o informowanie o częstych, powtarzających się przypadkach wystawiania niekompletnych skierowań. Pozwoli to na podjęcie przez Fundusz właściwych środków zapobiegających nieprawidłowościom w przedmiotowym zakresie.

Źródło: WŚOZ