Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Szkolenia z obsługi Portalu Potencjału oraz aplikacji do przygotowania ofert

22 styczeń 2016

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej zaprasza na organizowane szkolenia techniczne dotyczące obsługi Portalu Potencjału oraz aplikacji do przygotowania ofert.

Szkolenia kierowane są w szczególności dla osób rozpoczynających pracę z Portalem oraz aplikacją ofertową i nie mających doświadczenia w pracy z aplikacjami NFZ. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą zagadnień związanych z obsługą ww. aplikacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o zgłoszenie do udziału w szkoleniu maksymalnie dwóch osób od jednego świadczeniodawcy.

Szkolenie zaplanowane zostało na dzień 10 lutego 2016 r. na godzinę 10 w sali 218 przy ulicy Kopcińskiego 56. Zapisy do 5 lutego. Szkolenie odbędzie się jeżeli zgłosi się min. 15 osób. Maksymalna liczebność grupy – 30 osób. Jeżeli będzie duże zainteresowanie szkoleniem, określone zostaną kolejne terminy.

Zgłoś swój udział

W związku z dużym zainteresowaniem wyznaczyliśmy dodatkowe terminy szkolenia:

  • 12 lutego 2016 r.
  • 16 lutego 2016 r.
  • 18 lutego 2016 r.
  • 22 lutego 2016 r.

na godzinę 10 w sali 218 przy ulicy Kopcińskiego 56.