Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów w rodzju podstawowa opieka zdrowotna

30.12.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, na rok 2016 i lata następne wraz z informacją o możliwości, terminie i sposobie przekazywania opinii w sprawie ww. projektu.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej