Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów w rodzju podstawowa opieka zdrowotna

30 grudzień 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, na rok 2016 i lata następne wraz z informacją o możliwości, terminie i sposobie przekazywania opinii w sprawie ww. projektu.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej