Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kontrole wcześniaków w AOS

25.11.2015

Łódzki Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę świadczeniodawców, posiadających umowy z NFZ  o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach dziecięcych, aby rodzice dzieci – w szczególności wcześniaków, które wymagają późniejszych, obowiązkowych kontroli u specjalistów nie pozostawali bez informacji do jakich placówek powinni się zgłosić.


Dlatego też ŁOW NFZ pragnie uczulić oddziały neonatologiczne, że w takich przypadkach, biorąc pod uwagę dobro małego pacjenta, świadczeniodawca powinien poinformować rodziców, w momencie wypisu dziecka z oddziału, o placówkach udzielających świadczeń w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na terenie województwa łódzkiego, do których mogą zgłosić się z dzieckiem na ww. kontrole.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zrrowotnej