Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zwrot aneksów

28 październik 2015

ŁOW NFZ prosi o niezwłoczny zwrot do Oddziału podpisanych aneksów do umów dotyczących dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż nieprzekazanie przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu podpisanego aneksu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., dotyczącego podwyżek dla pielęgniarek i położnych, uniemożliwia sporządzenie kolejnego aneksu do umowy obejmującego przekazanie dodatkowych środków w kwocie 100 zł, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.  ( tel. kont. 42 275 49 77; 42 275 49 70). Źródło: Dział Obsługi Umów