Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Unieważnienie konkursów ofert w rodzaju LSZ - Kardiologia - Hospitalizacja E10, E11,E12,E13,E14

15.10.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie
z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. ulegają unieważnieniu postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o numerach:

  • 05-15-000117/LSZ/03/1/01;

  • 05-15-000118/LSZ/03/1/01;

  • 05-15-000119/LSZ/03/1/01

- KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA; KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12,E13,E14

Źródło: WŚOZ