Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych o numerach: 05-15-000106/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 oraz 05-15-000110/REH/05/1/05.4306.300.02/01

30 wrzesień 2015

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowań konkursowych o numerach:

  • 05-15-000110/REH/05/1/05.4306.300.02/01 - REHABILITACJA NEUROLOGICZNA oraz

  • 05-15-000106/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 - BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia w/w postępowań został przedłużony do dnia 12 października 2015 r.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej