Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Instrukcja obsługi sprawozdania Ilości etatów pielęgniarek i położnych

22 wrzesień 2015

Przypominamy, że w dziale Portale OW NFZ na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajdują się instrukcje obsługi poszczególnych aplikacji udostępnianych przez NFZ, w tym Portalu Świadczeniodawcy. W instrukcji tej od strony 130 rozpoczyna się opis obsługi Zgłoszenia liczby etatów dla pielęgniarek i położnych.

Opis zawiera również specyfikację pliku w formacie CSV służącego do zbiorczego importu danych do Zgłoszenia.


Bezpośredni dostęp do instrukcji – Instrukcja Portal Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej