Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy POZ – szczepienia ochronne

24 sierpień 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr  182, poz. 1086, z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2015 r. wygasają uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych personelowi wykonującemu te świadczenia w oparciu o 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

W związku z powyższym, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że osoby, które realizują ww. świadczenia w oparciu o posiadaną 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych, do upływu tego terminu są zobowiązane do odbycia kursu w tym zakresie w ramach doskonalenia zawodowego.


Źródło: Dział POZ oraz ZAO ŁOW NFZ, tel.: 42 275 41 67