Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach położnictwo i ginekologia - I, II, III poziom referencyjny

23.07.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portal Świadczeniodawcy została wystawiona ankieta dla świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach położnictwo i ginekologia - pierwszy, drugi i trzeci poziom referencyjny oraz hospitalizacja planowa, dotycząca realizacji świadczenia: Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP.


Ankieta dostępna jest w pozycji Umowy na realizację świadczeń/Ankiety do wypełnienia/ i z listy ankiet należy wybrać ankietę ZNIECZULENIE-on07-2015


Zwracamy się z prośbą o pilne wypełnienie w/w ankiety do dnia 29.07.2015r. do godziny 13.00.