Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Unieważnienie konkursu ofert w rodzaju AOS - endokrynologia

05 czerwiec 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 82/2015 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03 czerwca 2015 r. ulega unieważnieniu postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o numerze: 05-15-000029/AOS/02/1/11  -ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej