Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Unieważnienie postępowania w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

27 maj 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 71/2015 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 maja 2015 r. ulega unieważnieniu postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o numerze: 05-15-000024/PRO/10/1/1010.7940.158.02/01 w zakresie program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy -  w pracowni stacjonarnej.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej