Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert dla postępowania 05-15-000049/LSZ/03/1/03

25 maj 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 68/2015 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2015 r. ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań o numerze: 05-15-000049/LSZ/03/1/03 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII - HOSPITALIZACJA.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29 maja 2015 roku do godziny 16:00, natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 2 czerwca 2015 roku.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej