Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

04.02.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia, tj. świadczenia określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.)


Dotyczy to świadczeń z zakresu:

  • onkologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • kardiologii,
  • endokrynologii
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych

wymienionych w „Słowniku świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie NFZ aplikacji Kolejki Centralne”, które to kolejki od 1 kwietnia br. będą prowadzone w czasie rzeczywistym.

Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.

Przypominamy, że kolejki na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej powinny być prowadzone w aplikacji AP-KOLCE już od stycznia br.


więcej na stronie Centrali NFZ >>