Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Pierwszy wolny termin w kolejkach oczekujących

30 styczeń 2015

W związku z informacjami uzyskanymi z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącymi sposobu określania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia: czy będzie to termin powstały w wyniku rezygnacji pacjenta z udzielenia świadczenia, czy termin przypadający po wszystkich zaplanowanych, a także w jaki sposób należy określić pierwszy wolny termin w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych, informujemy, co następuje.

 Powstały wolny termin w wyniku rezygnacji przez pacjenta z udzielenia świadczenia należy przeznaczyć dla kolejnych pacjentów z listy oczekujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. Nieprawidłowe jest wskazywanie jako pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia terminu zwolnionego w powyższy sposób, podczas gdy wpisani na listę oczekujących pacjenci mają określone późniejsze planowane terminy udzielenia świadczenia. Wyjątkiem od tej zasady będą sytuacje, gdy w komórce organizacyjnej, do której jest określany pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia, zatrudnionych jest kliku lekarzy i tylko np. do jednego oczekuje się na udzielenie świadczenia a do pozostałych czas oczekiwania jest znacznie krótszy lub wcale nie trzeba oczekiwać. Wówczas pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia może być wcześniejszy niż planowany termin udzielenia świadczenia ostatniej osoby wpisanej na listę oczekujących do komórki organizacyjnej.
W przypadku rehabilitacji leczniczej pierwszy wolny termin udzielania świadczenia dotyczącego listy oczekujących podawany jest  wyłącznie z dokładnością do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia. W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej np. do działu (pracowni) fizjoterapii a nie na poszczególne świadczenia, zabiegi. Podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej