Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących - Pierwszy wolny termin - informacja dla świadczeniodawców

02 styczeń 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w początkowym okresie cotygodniowego obowiązku przekazywania „pierwszego wolnego terminu” przez świadczeniodawców udostępniliśmy Państwu narzędzie umożliwiające przesłanie wymaganych danych. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez serwis MUS.

Powyższe podyktowane jest koniecznością przygotowania i udostępnienia elektronicznej wersji umów oraz dostosowania oprogramowania do obowiązujących przepisów.
Publikujemy również instrukcję przygotowania powyższej informacji o kolejkach.

Zgodnie z powyższym dane o pierwszym wolnym terminie po raz pierwszy należy przekazać 5 stycznia wg stanu na koniec 2 stycznia 2015 roku a następnie 12 stycznia wg stanu na 9 stycznia 2015.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej