Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy profilaktyczne

30 październik 2008

ŁOW NFZ przedstawia dane z wykonania umów z programów profilaktycznych za okres styczeń – sierpień 2008 r. i ponownie apeluje o pilne rozpoczęcie prac związanych z ich realizacją. Ogromna liczba Świadczeniodawców nie podjęła dotychczas żadnych działań w tym kierunku, a Państwa podopieczni oczekują na możliwość uczestnictwa w badaniach profilaktycznych !


Jednocześnie z uwagi na znikomą zgłaszalność na wysłane zaproszenia na badania cytologiczne i mammografię ŁOW NFZ  kieruje szczególną prośbę do wszystkich lekarzy POZ o zachęcanie osób z list aktywnych do uczestnictwa w tych programach. W dostępnym dla Państwa SIMP-ie (po spełnieniu poniższych wymogów) istnieje raport, który przedstawia szczegółowe informacje o tym, która z powyższych osób spełnia lub nie spełnia kryteria w zakresie uczestnictwa w danym programie, kto został przebadany i zarejestrowany w SIMP, a kto pozostał do przebadania oraz to, że nie podlega profilaktyce w danym zakresie. Wskazane są także osoby, które zostały przedstawione w danych sprawozdawczych i nie mogą uczestniczyć w programie. Raporty te uwzględniają PESEL, wiek i płeć. Nie należy zapominać o profilaktyce Chorób Układu Krążenia i w tym także pomocny będzie wspomniany raport.

Dostęp do SIMP on-line można uzyskać wypełniając i przesyłając do ŁOW NFZ załączony formularz rejestracyjny lub wypełniając wniosek o założenie użytkownika/administratora, który znajduje się pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/ , (w razie potrzeby proszę telefonować – 042 275 41 15 – Halina Węcław)