Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

19 grudzień 2014

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone materiały dotyczące aneksowania umów w przedmiotowym rodzaju świadczeń na rok 2015.

Telefony kontaktowe:

  • 42 275 41 64,
  • 42 275 41 42

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej