Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowy format komunikatu sprawozdawczego z kolejek oczekujących, obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku

15 grudzień 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został nowy format komunikatu XML w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia nowego sposobu obsługi list oczekujących (wprowadzenia przekazywania między innymi informacji o tzw. pierwszym wolnym terminie), które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.

Komunikat jest udostępniany w celu umożliwienia jego wcześniejszej implementacji w systemach informatycznych świadczeniodawców. Oficjalnie zostanie opublikowany w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących bezpośrednio po opublikowaniu przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.