Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących w SZOI

13.10.2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom prowadzącym kolejki oczekujących w aplikacji SZOI o bieżącym dokonywaniu wpisów do aplikacji.


Za dane wprowadzone na bieżąco uważa się te, dla których różnica pomiędzy datą wpisu na listę oczekujących a datą wprowadzenia do SZOI nie przekracza 7 dni.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej