Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do realizujących świadczenia z zakresu przesiewowych badań cytologicznych (SIMP)

25.08.2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu, przedstawia ilości pobranych cytologii w okresie od stycznia do lipca 2014 r. oraz procent objęcia populacji przesiewowym badaniem cytologicznym w poszczególnych gminach. W województwie łódzkim odsetek ten wynosi 20,56. ŁOW przypomina, że świadczenia są nielimitowane, a w przypadku przekroczenia wartości umowy do WŚOZ należy przesłać wygenerowany z SIMP wniosek o „renegocjacje umowy”.

Wsparciem dla lekarzy ginekologów w pobieraniu wymazów mogą być położne. W latach 2007 - 2013 w województwie łódzkim Centralny i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program przeszkolił 184 położne w zakresie pobierania wymazów cytologicznych. Jednak z danych z SIMP wynika, że udzielających się w 2014 r. w badaniach przesiewowych odnotowanych jest tylko 36 z nich.
W b. r. z dużym opóźnieniem ruszyła wysyłka zaproszeń. W związku z tym, ŁOW ponownie kieruje apel do Świadczeniodawców Podstawowej Opieli Zdrowotnej specjalistów, pielęgniarek, położnych, wszystkich mających wpływ na zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne o włączenie się do akcji zachęcania kobiet do systematycznych badań (cytologia co trzy lata – wiek 25 – 59 r. ż., mammografia raz na dwa lata, wiek 50 – 69 r. ż., o ile lekarz nie zaleci badania wcześniej).

 

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej