Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 05-14-000119/AOS/02/1/02.1222.001.02/01

12.08.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o numerze 05-14-000119/AOS/02/1/02.1222.001.02/01

Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania nr 05-14-000119/AOS/02/1/02.1222.001.02/01 to 14 sierpnia 2014 r.