Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Projekt NETC@RD

09.10.2008

Wydział Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o projekcie NETC@RD polegającym na weryfikacji uprawnień pacjenta poprzez wykorzystanie jego krajowej karty ubezpieczenia z układem elektronicznym.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie świadczeniodawca będzie mógł korzystać z uproszczonej procedury postępowania w przypadku pacjentów, którzy nie przywieźli ze sobą właściwej karty EHIC, a posiadają kartę krajową. Dotyczy to pacjentów z Austrii, Francji, Niemiec, Słowenii oraz Włoch.

Aby wziąć udział w projekcie świadczeniodawca będzie zobowiązany do podłączenia do komputera w rejestracji (izbie przyjęć) do sieci internet i wyposażenia go w czytnik kart elektronicznych. Cena czytnika nie przekroczy 200 zł. brutto. Procedura postępowania oraz oprogramowanie będzie udostępniane bezpłatnie w ramach projektu NETC@RD. Świadczeniodawców chętnych do udziału w tym projekcie prosimy o zgłoszenia do naszego Wydziału do dnia 31 października 2008r.

 

Telefon kontaktowy: 042/275-49-40