Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Statystyka JGP - dostęp do statystyk na stronie NFZ

14.07.2014

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze statystyk JGP na stronie Centrali NFZ.

Kompleksowa analiza systemu Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 i (udział powyżej 1%) dla wszystkich grup JGP, zrealizowanych w latach 2009-2013.

Źródło: rzecznik prasowy