Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

04 czerwiec 2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 76/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 czerwca 2014r. zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o numerze: 05-14-000091/LSZ/03/1/03.4260.040.02/01.

Nowy termin rozstrzygnięcia powyższego postępowania to 12 czerwiec 2014 r.