Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieszenie postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie

09 kwiecień 2014

Informujemy, że w związku z wniesieniem w dniu 8 kwietnia 2014 r. protestu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel w Łodzi, zawieszeniu ulega postepowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o numerze 05-14-000071/SOK/11/1/11.7220.001.12/01.